God, Grace, Love, The Universe

Divinul Feminin.

7803D9CD-F092-437E-B359-67E4C48003E3
Lucrarea Our Virgin and Child of Guadalupe găsită în regiunea Extremadura din Spania.

“Eternul feminin ne poartă spre înalt.”
– citat din piesa de teatru Faust a lui Johann Wolfgang von Goethe

Despre “eternul feminin” s-au povestit multe, cu riscul de a fi uzat această formulă cu prea frecventa sa expunere. Cel mai adesea, firul narativ a urmat calea relevării arhetipului psihologic care idealizează caracterul imuabil al feminității.

În calitate de principiu filosofic, acesta presupune credința conform căreia femeia și bărbatul au la bază “esențe” diferite, inerente și permanente, independente de variabile precum timpul și spațiul.

Atunci când vorbim despre “divinul feminin”, departe de definiții riguroase și speculații filozofice, putem la fel de bine să ne imaginăm zeița voluptoasă cu cosițe blonde strălucind în scoica sa enormă, ajunsă la țărm, înconjurată de spuma mării, în stilul artistic a lui Sandro Boticelli, pentru că divinul feminin este sacru, autentic, senzual și intuitiv.

Conceptul este explorat cu succes în spiritualitate, conform căreia conștiința elevată presupune comuniunea sacră dintre contemplarea feminină și dinamica masculină, în sensul manifestării potențialului uman înalt, conștiință al cărei dans simbolic, spiralat ascendent, conduce elegant spre culmile auto-realizării.

Divinul feminin devine astfel un potențial latent atât în femeie, cât și în bărbat, iar expresia sa profundă poate genera mult râvnita stare de echilibru spiritual.
Aspectele sacre feminine presupun receptivitate, intuiție, fluiditate, flexibilitate, gentilețe, susținere, încurajare și stimulare, în timp ce aspectele masculine presupun acțiune, presiune, focus, logică, stabilitate și rigiditate. De aceea, manifestarea potențialului creator și creativ este condiționată de celebrarea, onorarea și balansul ambelor aspecte – feminin și masculin.

Dacă ne privim corpul fizic drept templul sacru de rezidență al spiritului, indiferent de vârstă, formă sau măsură, permitem divinului feminin să se dezvăluie.
Viteza accelerată caracteristică erei tehnologice ne-a deconectat de la concepte precum receptivitate, prezență, sacralitate, compasiune, iubire de sine, respect față de aproape și practicarea toleranței, specifice arhetipului Mamei.

Pentru a atinge starea de echilibru între principiile masculine și feminine, raportat la sistemul actual de valori, în doctrinele religioase, în ethosul cultural și în intimitatea spirituală proprie, ni se cere recalibrarea atenției și explorarea metaforei pe care o reprezintă Mama în sens universal, a simbolisticii statutului de Zeiță și a modelului etic și moral pe care îl impune Înalta Preoteasă, cu scopul de a aduce la lumină dovezi istorice și arheologice care celebrează existența zeițelor lumii antice și onorează poveștile lor.

Aspectele feminine – dragostea, compasiunea, creativitatea și sexualitatea – și-au impus dintotdeauna valoarea sacră în spiritualitate, cultură și societate, prin urmare suntem datori să ne trezim din latența simțurilor, să ne învățăm copiii despre importanța lor și să educăm bărbații în sensul onorării echilibrului și valorificării ambelor principii – feminin și masculin – în egală măsură.

La nivel planetar, această initiațivă presupune respectarea și vindecarea Pământului-Mamă. Din punct de vedere cultural, înseamnă explorarea arhetipului Zeiței prin artă. În sens social, conduce spre recrearea rolului de Înaltă Preoteasă și promovarea contribuției pe care o aduc femeile în artă, cultură, afaceri și politică, în mediul familial și în cadrul comunității din care fac parte. Totodată, dimensiunea religioasă a echilibrului este din ce in ce mai evidentă în ceremonii care reafirmă conexiunea sacră cu divinul feminin, cu Zeița, cu Pământul-Mamă, cultivând sentimente înalte de dragoste și toleranță între semeni.

În sens uman, onorarea divinului feminin relevă valorificarea potențialului femeii la nivel de minte, corp și spirit, în egală măsură cu aprecierea calităților feminine prezente în bărbat.

„Numai împreună bărbatul și femeia formează omul complet.”
– Immanuel Kant

375BE5AE-50E4-4A4E-A4BA-ED6BBFC5DE6F.jpeg

 

Advertisements
Standard
God, Grace, Love, The Universe

On the Art of Visualization.

658199F2-32AF-497A-A962-600C82E0AAD2.jpeg
Toile de George Hillyard Swinstead (1860-1926) – The Angel’s Message

An invasion of armies can be resisted, but not an idea whose time has come.
– Victor Hugo

Ladies and Gentlemen,

Please be introduced to The Fine Art of Visualization – a Powerful Technique and a Supreme advantage to complement the Life as you Picture it – a Treasure Box of Vivid Imagination sprinkled with Possibilities that overflows with Abundance and Joy.
I do have excellent news for you – anyone who is willing and able can tap into this endless reservoir of Creativity – it is an Elegant Touch of Spiritual Eccentricity always affordable through Pleasant Practice.
Whether you write down a plan of Action, draw it, represent it in your own particular way or use Mental Imagery to envision Success – just allow yourself to sync to the depth of your own Awareness and Motivation:
Which is your deepest desire?
How do you see yourself in the position of achieving it?
What would you do after you’ve reached your goal?

Every day is an opportunity to be creative – the canvas is your mind, the brushes and colors are your thoughts and feelings, the panorama is your story, the complete picture is a work of art called, ‘my life’.
Be careful what you put on the canvas of your mind today – it matters.

– Innerspace

The Powerful Tool of Mental Imagery is an elegant trick which facilitates Manifestation – it’s all in the Magic of Imagining it.
It sounds just as easy as it is, although it does require an Investment of Time and Energy to refine and articulate the Desire you put out into the Universe in order to attract the exact Message you wish to receive.
All you need is to maintain a Positive Vibration and an Opened Mind and go with the natural Upbeat of the Universe.
“Seeing is believing”, whether with your eyes, your Mind, your Soul or the Third Eye shining – the Future has never been brighter.
Believing is winning – straightforwardly.
“Show class, have pride, and display character.
If you do, winning takes care of itself.” – Paul Bryant

It’s like Mariah Carey’s “Vision of Love”:
I’ve realized a dream
And I visualized
The love that came to be
Feel so alive
I’m so thankful that I’ve received
The answer that heaven has sent down to me.

Just in case you’re asking how I wake up each morning in my never ending glory and never cease to enchant people with my Charming Presence – it is the Manifestation of the Art of Visualization in full bloom.
You can use it wisely to make all your dreams come true – those which are truly meant to be – you will See.
By the Power of Intention, The Law of Attraction, The Flow of Energy, Frequency and Vibration – Everything happens for a Reason.
We manifest ourselves into Reality at each and every point, whether we are conscious or not – from 3D to 5D.
It’s no coincidence, it’s Synchronicity.

Continue reading

Standard