God, Grace, Love, The Universe

Divinul Masculin.

7DB9AA59-4D44-4A77-B067-3730CF084800.jpeg
Lucrarea L’Ascension a lui Gustave Doré expusă în Petit Palais, Paris

“A iubi inseamnă căutarea jumătătii întregului din care ai făcut cândva parte.”
– Platon

Divinul masculin reprezintă un ideal spiritual, psihologic și arhetipal, fiind cel mai elevat și înălțător aspect al expresiei masculine a creației, care există la nivel transpersonal, universal, manifestându-se la nivel individual prin intermediul gândurilor, sentimentelor, credințelor și comportamentelor.

Toate fenomenele, evenimentele și ființele sunt produsul interacțiunii permanente a două forțe polar opuse și complementare, care constituie infrastructura dinamică a universului, asemenea conceptelor fundamentale din filozofia chineză Yin și Yang, pe care misticii occidentali le-au denumit Luna și Soarele, în timp ce Carl Jung le descrie în observațiile sale privind psihologia umană ca Anima și Animus, Anima reprezentând aspect feminin al psihicului masculin, iar Animus fiind arhetipul rațiunii și al spiritului la femeie.

Carl Jung afirmă despre acesta că: “Animus este ca un depozit al tuturor experiențelor ancestrale ale femeii vizavi de bărbat, și nu numai pentru că el este și o ființă creativă și procreativă, și nici în sensul creativitătii masculine, ci în sensul că el aduce ceva ce am putea numi… cuvîntul ziditor.” (Anima and Animus, Collected Works 7, par. 336.)

Dacă eternul masculin este focul viu, simbol al spiritului, esență a totului în opinia lui Pitagora, atunci el are nevoie de înțelepciune, toleranță și răbdare pentru a respecta delicatețea echilibrului, cunoașterea tendințelor complementare facilitând atingerea stării de armonie deplină, atât în propria ființă, cât și în relațiile cu ceilalți.

Pitagora susținea că marea monadă acționează, de fapt, ca o diadă creatoare, manifestarea lui Dumnezeu fiind esență indivizibilă și materie divizibilă, principiu masculin activ, animator și principiu feminin, pasiv, animat.

Diada reprezintă deci uniunea eternului feminin cu cel masculin în Dumnezeu, cele două facultăți devenind esențiale și corespondente. Exprimarea poetică a lui Orfeu despre Jupiter ca fiind “soțul și soața divină” sprijină această idee, constitutind o reprezentare a divinității de care toate doctrinele politeiste au fost conștiente intuitiv.

Monada reprezintă esența lui Dumnezeu, în timp ce Diada este facultatea generatoare și reproductivă, răspândirea indivizibilă a principiului divin în spațiu și timp.

În umanitate, femeia reprezintă natura, iar imaginea perfectă a lui Dumnezeu nu este doar bărbatul, ci bărbatul și femeia. De aici decurge invincibilitatea lor, care ascunde visul creațiilor infinite și presentimentul că eternul masculin și feminin se bucură de o uniune perfectă sub semnul divinului.

Analiza fină a structurii sociale patriarhale, care în prezent se află în declin încet dar sigur, permite observarea efectelor devastatoare pe care le-a avut de-a lungul timpului, lipsa echilibrului dintre cele două principii la nivel planetar, competiția, aroganța, atitudinea dominantă, distructivă și instigatoare stând la baza multora din evenimentele negative care au marcat istoria.

Adevărul este că eternul masculin, în calitatea sa de principiu sacru, care se afirmă sinergic, în deplinătatea caracterului său divin, doar pe fondul unei conștiințe înalte, contribuie la nivel individual la creșterea stimei de sine, a abilității de a fi obiectiv(ă) în gândire și acțiune, la rafinarea gândirii critice și a abilităților analitice, la menținerea echilibrului emoțional prin conservarea auto-disciplinei și a clarității mentale, conferind fermitate în stabilirea limitelor și încurajând în același timp asertivitatea.

Indiferent de sex, maturitatea spirituală presupune hrănirea, onorarea și balansarea elegantă a ambelor principii, feminin și masculin, prin responsabilizarea pentru propriile acțiuni, prin deconstrucția condiționărilor sociale privind cum “trebuie” sau nu să fie un bărbat sau o femeie, și prin conectarea cu “războinicul interior”, cel care valorează adevărul, curajul și asertivitatea, în detrimentul agresivității și al comportamentului dominant.

Pentru cei încă aflați în căutarea cunoașterii de sine, eternul masculin nu personifică o zeitate distantă, detașată, geloasă și răzbunătoare, ci, alături de divinul feminin, reprezintă o oglindă strălucitoare a Sinelui, dezvăluind aspecte care necesită atenție, compasiune și susținere.

Indiferent de raportarea la energia arhetipală a lui Dumnezeu, a Regelui, Preotului, Războinicului, a Iubitului sau a Înțeleptului, integrarea conștientă la nivel de personalitate și hrănirea aspectelor pozitive ale fiecăreia din aceste energii culmină în evoluția personală a individului către ideologia omul cosmic, deplin și complet, aflat în perfectă rezonanță cu universul, întruchipând expresia umană cea mai înaltă a creației.

“Asadar, din acest indepărtat trecut există dragostea innăscută a oamenilor unul pentru altul, dragostea care ne aduce înapoi la starea noastră dintâi, ingăduindu-ne ca, din doi, să redevenim iarăsi unul, și aducându-i astfel firii omenești tămăduire”.
– Platon, Banchetul

Standard
www, Your Hypeness

Royal Endeavors – Pretty in Paris

4C79AB33-7B90-4A20-B736-0480805CCE6DPrincessaPetra x Petit Palais – L’Art du Pastel de Degas a Redon

I’ve seen you, beauty, and you belong to me now, whoever you are waiting for and if I never see you again, I thought. You belong to me and all Paris belongs to me and I belong to this notebook and this pencil.
– Ernest Hemingway

Dear Ladies and Gentlemen,

Following my Royal Path into the coeur of the City of Love, I have decided to enchant you with a distinguished and versatile selection of three incredible locations which I wholeheartedly recommend to visit while you’re on vacation in my favorite city in the whole wide world ever since my first trip at 11 years old, which I have been visiting yearly and dearly for the past 5 years.
It will probably come to you as a total surprise I haven’t seen these luxurious places before, therefore I am more than flattered to share my precious experience with you, which aims to provoke and inspire you to follow my lead deep down into the Heart of the City of Romance.

No matter the weather, keep it in your mind there will always be something absolutely mesmerizing about Paris to surprise you, whether you’re in for a little treat (I mean trip) or you’re a well established resident of this global center for art, fashion, gastronomy and culture.

Whoever does not visit Paris regularly will never really be elegant.
– Honoré de Balzac

Continue reading

Standard
Grace, The Universe

On Synchronicity.

img_0609

“When you stop existing and you start truly living, each moment of the day comes alive with the wonder and synchronicity.”

― Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free

Synchronicity!
Oh, what a beautiful genuine gift to find out blooming on the Destiny Path of The Enlightened!
Just imagine the Unconscious Awareness of Life unfolding gracefully into our multidimensional transcension generating reality challenging events which occur with no evident causal relationship, yet seem so meaningfully related.

Let’s take a look at how a dear friend of mine and predecessor, Carl Jung, explains this intriguing concept of acausal connection and parallelism – the “meaningful coincidence” also known as synchronicity – in order to justify the “paranormal”, which is possibly my first serious and long lasting lifetime interest and commitment since I claimed the Power of my consciousness back, a beautifying spiritual involvement I started at an early age, which flourished concomitantly with my sense of (personal) style.

Continue reading

Standard
Grace, Love

On Divine Complements.

image Pablo Neruda: Poet of the People by Monica Brown

“According to Greek mythology, humans were originally created with four arms, four legs and a head with two faces. Fearing their power, Zeus split them into two separate parts, condemning them to spend their lives in search of their other halves.”

― Plato, The Symposium

According to the spiritual community, the two human halves are referred as “twin flames”, whose origin is of divine essence, the absolute Source, the supreme energy which incorporates the feminine, masculine and androgynous aspects of Creation.
The twin flames, as manifested into the 3D material reality, are two enlightened souls who combine in God’s greatest Union, not necessarily marital or heterosexual. This relationship is a leading example of unconditional love, the most fulfilling which is to be experienced by the human being.

Continue reading

Standard