www, Your Hypeness

Royal Endeavors – Catedral de Burgos

D518B412-5263-4406-8EBE-A0D8A099A115.jpeg
#PrincessaPetra x #CatedralDeBurgos #GloryToTheHoly #Proph3ticJustice

Dear ladies and gentlemen,

Welcome back to the much expected but less anticipated Royal Endeavors eclectic episode which marks the beginning of the fabulous birthday adventures I recently had in Spain and Basque Country, by starting with a visit at the breathtaking Cathedral of Saint Mary of Burgos.

First I would like to mention this trip is featured and available in the Senior Voyage offer proposals of Christian Tour, one of the most appreciated travel agencies in Romania and the one in charge of most of the cultural trips I had taken with my parents, which we had very much enjoyed.

The greatest thing about these trips, except the destination, are the well-prepared and considerate guides, armed with impressive knowledge, patience and flawless people skills, the optional daily organized trips, which can be quite fast-paced, sometimes exhausting but incredibly rich in cultural and religious tourist attractions and the senior tourists accompanying us, which are absolutely delightful, to my opinion – witty, mannered and high spirited, just as I wish some people of my age would be. Honestly, I always prefer to be surrounded by younger or elder people I have much to learn from.

After waking up at 4 in the morning on the day of the departure, which was not my greatest pleasure (neither 7 or 8 is), we arrived with a Tarom flight to Madrid, where a brand new and fully equipped Christian Tour travel bus was waiting to take us to Comillas, a lovely municipality in Cantabria, northern Spain, set to be our residential town for the next seven days. We were part of an ideal group of 17 people, accommodated in a 54 seats bus so just imagine the discretion, space and comfort each of us had plus time to get to know each other.

With these being said, I will dedicate an exclusive Royal Endeavors blog post to the wonderful Comillas separately, as it hosts several architectural marvels, including one of the few villas designed by Antoni Gaudí outside of Catalonia – the exquisite El Capricho – spacious, intimate and delightful, an exquisite summer residence adorned with the Sun Flower symbol. Stay tuned for more!

Before going any further, deep diving into the historical background of Catedral de Burgos – the first gothic cathedral of the Peninsula – I would like to point out the outstanding psychological factor of seeing such a majestic ornamented interior has on my personal state of being. This is simply a personal experience based on keen observation, combined with a little bit of self-awareness, sprinkled over the refinement of my tastes through time.

I do understand other architectural currents such as minimalism but they are not really my cup of tea. Speaking about tea, the fact that I adore a smokey black African one gives a great suggestion on my preference for any art form which is oppulent, highly decorated, heavy in details, bursting with symbolism and myth in front of my very eyes. This heavy art with a twist of myth and magic is what truly energizes me, especially on my arrival in Spain, after a too early morning start and quite a long journey – not the big empty spaces in fancy “greige” (grey+beige) marble shades but the Gothic, Baroque and Renaissance styles intertwined to shine light upon this  reigning beauty of Castile and León, the impressive Metropolitan cathedral of Burgos, groundbreaking in 1221.

Built over more than four centuries, the Cathedral bears testimony to the creative genius of architects, sculptors, and craftsmen throughout these periods.

The monument is an extraordinary summary of European Gothic influences, which can be admired in every component of the structure, from the facades and chapels to the stained glass windows and sculptures and contains all key attributes to express its Outstanding Universal Value, having been declared a UNESCO World Heritage Site in 1984.

4C92C3B1-FFD2-4973-A4A7-CA340D2BE002

Continue reading

Advertisements
Standard
God, Grace, Love, The Universe

Divinul Masculin.

7DB9AA59-4D44-4A77-B067-3730CF084800.jpeg
Lucrarea L’Ascension a lui Gustave Doré expusă în Petit Palais, Paris

“A iubi inseamnă căutarea jumătătii întregului din care ai făcut cândva parte.”
– Platon

Divinul masculin reprezintă un ideal spiritual, psihologic și arhetipal, fiind cel mai elevat și înălțător aspect al expresiei masculine a creației, care există la nivel transpersonal, universal, manifestându-se la nivel individual prin intermediul gândurilor, sentimentelor, credințelor și comportamentelor.

Toate fenomenele, evenimentele și ființele sunt produsul interacțiunii permanente a două forțe polar opuse și complementare, care constituie infrastructura dinamică a universului, asemenea conceptelor fundamentale din filozofia chineză Yin și Yang, pe care misticii occidentali le-au denumit Luna și Soarele, în timp ce Carl Jung le descrie în observațiile sale privind psihologia umană ca Anima și Animus, Anima reprezentând aspect feminin al psihicului masculin, iar Animus fiind arhetipul rațiunii și al spiritului la femeie.

Carl Jung afirmă despre acesta că: “Animus este ca un depozit al tuturor experiențelor ancestrale ale femeii vizavi de bărbat, și nu numai pentru că el este și o ființă creativă și procreativă, și nici în sensul creativitătii masculine, ci în sensul că el aduce ceva ce am putea numi… cuvîntul ziditor.” (Anima and Animus, Collected Works 7, par. 336.)

Dacă eternul masculin este focul viu, simbol al spiritului, esență a totului în opinia lui Pitagora, atunci el are nevoie de înțelepciune, toleranță și răbdare pentru a respecta delicatețea echilibrului, cunoașterea tendințelor complementare facilitând atingerea stării de armonie deplină, atât în propria ființă, cât și în relațiile cu ceilalți.

Pitagora susținea că marea monadă acționează, de fapt, ca o diadă creatoare, manifestarea lui Dumnezeu fiind esență indivizibilă și materie divizibilă, principiu masculin activ, animator și principiu feminin, pasiv, animat.

Diada reprezintă deci uniunea eternului feminin cu cel masculin în Dumnezeu, cele două facultăți devenind esențiale și corespondente. Exprimarea poetică a lui Orfeu despre Jupiter ca fiind “soțul și soața divină” sprijină această idee, constitutind o reprezentare a divinității de care toate doctrinele politeiste au fost conștiente intuitiv.

Monada reprezintă esența lui Dumnezeu, în timp ce Diada este facultatea generatoare și reproductivă, răspândirea indivizibilă a principiului divin în spațiu și timp.

În umanitate, femeia reprezintă natura, iar imaginea perfectă a lui Dumnezeu nu este doar bărbatul, ci bărbatul și femeia. De aici decurge invincibilitatea lor, care ascunde visul creațiilor infinite și presentimentul că eternul masculin și feminin se bucură de o uniune perfectă sub semnul divinului.

Analiza fină a structurii sociale patriarhale, care în prezent se află în declin încet dar sigur, permite observarea efectelor devastatoare pe care le-a avut de-a lungul timpului, lipsa echilibrului dintre cele două principii la nivel planetar, competiția, aroganța, atitudinea dominantă, distructivă și instigatoare stând la baza multora din evenimentele negative care au marcat istoria.

Adevărul este că eternul masculin, în calitatea sa de principiu sacru, care se afirmă sinergic, în deplinătatea caracterului său divin, doar pe fondul unei conștiințe înalte, contribuie la nivel individual la creșterea stimei de sine, a abilității de a fi obiectiv(ă) în gândire și acțiune, la rafinarea gândirii critice și a abilităților analitice, la menținerea echilibrului emoțional prin conservarea auto-disciplinei și a clarității mentale, conferind fermitate în stabilirea limitelor și încurajând în același timp asertivitatea.

Indiferent de sex, maturitatea spirituală presupune hrănirea, onorarea și balansarea elegantă a ambelor principii, feminin și masculin, prin responsabilizarea pentru propriile acțiuni, prin deconstrucția condiționărilor sociale privind cum “trebuie” sau nu să fie un bărbat sau o femeie, și prin conectarea cu “războinicul interior”, cel care valorează adevărul, curajul și asertivitatea, în detrimentul agresivității și al comportamentului dominant.

Pentru cei încă aflați în căutarea cunoașterii de sine, eternul masculin nu personifică o zeitate distantă, detașată, geloasă și răzbunătoare, ci, alături de divinul feminin, reprezintă o oglindă strălucitoare a Sinelui, dezvăluind aspecte care necesită atenție, compasiune și susținere.

Indiferent de raportarea la energia arhetipală a lui Dumnezeu, a Regelui, Preotului, Războinicului, a Iubitului sau a Înțeleptului, integrarea conștientă la nivel de personalitate și hrănirea aspectelor pozitive ale fiecăreia din aceste energii culmină în evoluția personală a individului către ideologia omul cosmic, deplin și complet, aflat în perfectă rezonanță cu universul, întruchipând expresia umană cea mai înaltă a creației.

“Asadar, din acest indepărtat trecut există dragostea innăscută a oamenilor unul pentru altul, dragostea care ne aduce înapoi la starea noastră dintâi, ingăduindu-ne ca, din doi, să redevenim iarăsi unul, și aducându-i astfel firii omenești tămăduire”.
– Platon, Banchetul

Standard
God, Grace, Love, The Universe

Divinul Feminin.

7803D9CD-F092-437E-B359-67E4C48003E3
Lucrarea Our Virgin and Child of Guadalupe găsită în regiunea Extremadura din Spania.

“Eternul feminin ne poartă spre înalt.”
– citat din piesa de teatru Faust a lui Johann Wolfgang von Goethe

Despre “eternul feminin” s-au povestit multe, cu riscul de a fi uzat această formulă cu prea frecventa sa expunere. Cel mai adesea, firul narativ a urmat calea relevării arhetipului psihologic care idealizează caracterul imuabil al feminității.

În calitate de principiu filosofic, acesta presupune credința conform căreia femeia și bărbatul au la bază “esențe” diferite, inerente și permanente, independente de variabile precum timpul și spațiul.

Atunci când vorbim despre “divinul feminin”, departe de definiții riguroase și speculații filozofice, putem la fel de bine să ne imaginăm zeița voluptoasă cu cosițe blonde strălucind în scoica sa enormă, ajunsă la țărm, înconjurată de spuma mării, în stilul artistic a lui Sandro Boticelli, pentru că divinul feminin este sacru, autentic, senzual și intuitiv.

Conceptul este explorat cu succes în spiritualitate, conform căreia conștiința elevată presupune comuniunea sacră dintre contemplarea feminină și dinamica masculină, în sensul manifestării potențialului uman înalt, conștiință al cărei dans simbolic, spiralat ascendent, conduce elegant spre culmile auto-realizării.

Divinul feminin devine astfel un potențial latent atât în femeie, cât și în bărbat, iar expresia sa profundă poate genera mult râvnita stare de echilibru spiritual.
Aspectele sacre feminine presupun receptivitate, intuiție, fluiditate, flexibilitate, gentilețe, susținere, încurajare și stimulare, în timp ce aspectele masculine presupun acțiune, presiune, focus, logică, stabilitate și rigiditate. De aceea, manifestarea potențialului creator și creativ este condiționată de celebrarea, onorarea și balansul ambelor aspecte – feminin și masculin.

Dacă ne privim corpul fizic drept templul sacru de rezidență al spiritului, indiferent de vârstă, formă sau măsură, permitem divinului feminin să se dezvăluie.
Viteza accelerată caracteristică erei tehnologice ne-a deconectat de la concepte precum receptivitate, prezență, sacralitate, compasiune, iubire de sine, respect față de aproape și practicarea toleranței, specifice arhetipului Mamei.

Pentru a atinge starea de echilibru între principiile masculine și feminine, raportat la sistemul actual de valori, în doctrinele religioase, în ethosul cultural și în intimitatea spirituală proprie, ni se cere recalibrarea atenției și explorarea metaforei pe care o reprezintă Mama în sens universal, a simbolisticii statutului de Zeiță și a modelului etic și moral pe care îl impune Înalta Preoteasă, cu scopul de a aduce la lumină dovezi istorice și arheologice care celebrează existența zeițelor lumii antice și onorează poveștile lor.

Aspectele feminine – dragostea, compasiunea, creativitatea și sexualitatea – și-au impus dintotdeauna valoarea sacră în spiritualitate, cultură și societate, prin urmare suntem datori să ne trezim din latența simțurilor, să ne învățăm copiii despre importanța lor și să educăm bărbații în sensul onorării echilibrului și valorificării ambelor principii – feminin și masculin – în egală măsură.

La nivel planetar, această initiațivă presupune respectarea și vindecarea Pământului-Mamă. Din punct de vedere cultural, înseamnă explorarea arhetipului Zeiței prin artă. În sens social, conduce spre recrearea rolului de Înaltă Preoteasă și promovarea contribuției pe care o aduc femeile în artă, cultură, afaceri și politică, în mediul familial și în cadrul comunității din care fac parte. Totodată, dimensiunea religioasă a echilibrului este din ce in ce mai evidentă în ceremonii care reafirmă conexiunea sacră cu divinul feminin, cu Zeița, cu Pământul-Mamă, cultivând sentimente înalte de dragoste și toleranță între semeni.

În sens uman, onorarea divinului feminin relevă valorificarea potențialului femeii la nivel de minte, corp și spirit, în egală măsură cu aprecierea calităților feminine prezente în bărbat.

„Numai împreună bărbatul și femeia formează omul complet.”
– Immanuel Kant

375BE5AE-50E4-4A4E-A4BA-ED6BBFC5DE6F.jpeg

 

Standard
God, Grace, Love, The Universe

On the Sparkle of Intuition.


Michelangelo – The Dream of Human Life (after 1533)

“Intuition is seeing with the soul.”
– Dean Koontz

Dear audience,

A series of fortunate events which shaped my perspective in the past few years have inspired the decision to raise awareness on the Sparkle of Intuition, which is an amazing opportunity we are given in order to tap deep into our spiritual senses and connect to an instinctive knowledge which is extremely important in self development. The last experience on this matter was having a little wrench during a call with a recruiter a couple of days ago for a Marketing Copywriter position for a financial product, which honestly does not reflect my sphere of interests. In spite of the short call being polite and decent, I realized she did not say any word about the company she was recruiting for and I was presented with a test to complete in 48 hours. The test itself was not a big problem, considering Google, my skills and imagination, but the shortage of details, such as company presentation, position on market, job description and other important matters were awfully missing. I don’t know about you, guys, but if I am handed over with a test, I need to know who and why I am investing my time and effort for.

The same rationale applies for the countless time consuming recruitment phases in some companies, which for them might count as a “strict” selection but, for me the process reveals a lack of prepared recruiters able to use their knowledge and intuition to find the most suitable candidate for a position. Let’s just think about the availability of junior, middle and top managers to interview a candidate in advanced phases, which suggests the pace of the company is rather slow. I dare say the professional advancement might as well follow this particular trend. What do you think? I decided to deal with my wrench by being thankful for the opportunity and honest in regards to my lack interest for the field, which she appreciated by sharing my opinion the field and product are very important for the creative.

As most of my successful decisions in life were based on intuition, which was behind finding reasonable and quick responses to every challenge, especially in the professional environment, an ability which was enhanced since I have started walking on the path of self-development, I am pleased to follow my annual tradition to dedicate the first post of the May birthday celebration month to my spiritual duties of spreading knowledge and enlightenment. I choose not to discuss the so-called “magical phenomenon” of intuition from a psychological standpoint as the information might become hard to follow and swallow, but rather encourage everyone to practice an exercise of dimming the outside “noise” or distractions in favor of peace and quietness, by shutting down rumination and clearing inner space for that particular sparkle of higher intelligence, commonly called The Intuition.

Continue reading

Standard
Grace, The Universe

Tu unde ai facut Scoala de Business?

Dragilor,

Este prima Saptamana Sfanta in care ma simt cu adevarat linistita, de ani de zile, chiar fericita in lipsa asumarii traditiei patimilor simbolice. Acestea obisnuiau sa se manifeste la nivel de colectiv si in comunitate, mai degraba psihic, prin agitatie, stress, intoleranta si o nota usoara de agresivitate, cu o regularitate anuala si un mare consum energetic.

Da, stiu, nu am familia mea proprie, copii de crescut si cozonaci de facut, dar gradul meu de empatie, specific persoanelor cu o inteligenta emotionala inalta, nu ma scuteste de a experimenta lamentarile sau chiar patimile celor din jur.

Acest privilegiu de care ma bucur se datoreaza probabil faptului ca nu mai fac parte dintr-un colectiv predispus la discriminare si negativitate, asa ca linistea, pacea, iertarea si impacarea cu sine si cei din jur sunt spatiul virtual din care imi aleg sa impartasesc experientele pline de duh, mai degraba cel sfant, avand in vedere gradul de inteligenta spirituala spre care m-au condus. Experienta bogata de viata si educatia academica sunt cele care ma imping sa predau cunoasterea mai departe, astfel incat cei ce-mi urmeaza sa nu repete aceleasi lectii. Stiti cum e, poate o fi greu sa fi destept, dar e trist sa fim toti prosti pe rand si in acelasi fel. Adevarul este ca acest articol va fi eliberarea karmica a cinci ani de intuneric sau mai degraba bezna mintii, cea in care te afunda lipsa reperelor morale, a valorilor si exacerbarea comportamentului de turma, genul de poveste de viata intr-un ton dramatic, care determina fie o schimbare autentica si profunda, fie moartea spiritului. Dramatic este doar pentru cei care se trezesc treptat din lancezimea spiritului, in care automatismul gandirii si complacerea in austeritatea intelectuala a rutinei devin motorul unei vieti nesatisfacatoare si inutile, a carui scop profan este strict cel de-a face o umbra pe pamant. Nu stiu ce stima de sine are fiecare, dar eu m-am nascut sa dau sens vietii, nu ca un numar fluctuant intr-o statistica banala. Este firesc ca am ales calea cea dintai, motiv pentru care gasesc in Adevar, Credinta si relatia mea cu Divinitatea, speranta si lumina de care nu duc niciodata lipsa, atunci cand dau de cate un surd cu ochii inchisi.

Continue reading

Standard
QueenP, Your Hypeness

Royal Endeavors – Interior Design

CFA36F03-C0F3-41BF-BC7C-B1A02C64DC66

Dear ladies and gentlemen,

Welcome back to the spiritual realms of my Royal Endeavors artful episodes, featuring Your Divine Highness, the One and Only, QueenP. As always, I will be your delightful host for this wonderful edition, praising nothing but Beauty, Art and Luxury, as a freshly graduated Interior Design aficionado supervised by the famous Martine Claessens, in the context of the intensive course provided by Designist – Creative Learning.

After 7 intensive weeks of graceful lectures, sprinkled with wonderful visual details and celebrated through inspirational homework, which for me was a real pleasure to complete, I have decided to show off my progress through a dedicated blog post. Please excuse my professional ignorance, but as a spiritual being having a worldly experience, I have always assumed that architects symbolically limit our direct communication with the Divine Source by placing a roof above our heads and several walls around our body. Little did I know how relevant would Interior Design be from a symbolical perspective, by triggering the much expected step further into maturity I needed to take, in what concerns both my mentality and behavior.

As I have previously mentioned, 7 is my Destiny Number, so it is a matter of synchronicity and not coincidence we were notified during out first classes the course will be intensive and finalized earlier than expected, taking up 7 weeks. The number 7 is a highly spiritual number. It is the combination of both 3, the number of unbridled creativity, and 4 the number of mastery of the material plane. When you combine these forces, you end up with an astonishing spiritual aptitude and an unique destiny. You can imagine the frequency I have observed both 3 and 4 in triple sequences lately (333, 444), but also 7 and 8, which I consider to be a very lucky omen.

During the 7 weeks duration of the course, I have noticed an increased frequency of vivid dreaming, all concerning the home of my departed grandparents, which now belongs to me. I was either cleaning by sweeping floor or discussing with workers on how to proceed with the renovation I was clearly in charge. The action which I recall in detail was talking to two gardeners which were removing weeds in regards to the swings I would like to have in the garden. You will probably notice the presence of a swing in Veronica’s art room presentation following the discourse.

As you could be aware of, the significance of a house symbol appearing in dreams relates to our Mind, Body and Soul, the house of our Spirit, and it is no wonder how important taking this class was for my spiritual ascension. The mere fact of beautifying a person’s surroundings, his home, the most intimate comfort zone, is the equivalent of weeding the garden of his Soul, paiting the walls of his Spirit with Grace and decluttering his Mind of the burden of negative thoughts.

For a person like myself, dedicated to bringing Comfort, Joy and Beauty everywhere I go, this spiritual interpretation I have enhanced Interior Design with is spectacular. When we are talking about an awake, spiritual person holding the Power of Creation over his Universe, on a material level, this translates into designing and decorating his own home. I am sure you follow me, therefore I will start the Royal Endeavors adventure by making the presentations and introducing my work.

Continue reading

Standard
QueenP, Your Hypeness

Princessa Petra – Revival Of Tribal

C76745C0-F982-4E31-AEFD-A017E87F1BC3

Hello darlings,

I have officially decided to part ways with some of the iconic pieces in my wardrobe, clothes and accessories carefully selected to stand out through eclectic prints, noble textures and luxurious materials for jaw-dropping impressions.

Since I am no longer able to pay the attention they deserve, I have decided to celebrate these pieces through an exclusive editorial, in the spirit of the #RevivalOfTribal initiative to promote vintage culture as a sustainable alternative to fast fashion, which encourages the expressiveness of clothing and glorifies the uniqueness of personal style, while contributing to the environmental awareness regarding the implications of mass production in the fashion industry and the responsibility concerning our choices.

The details concerning the products available will be provided through Private Message.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Dragelor,

A venit momentul sa ma despart oficial de unele piese iconice din garderoba mea, haine si accesorii atent selectionate, care ies in evidenta prin printuri eclectice, tesaturi nobile si materiale luxoase si promit impresii de neuitat. 

Pentru ca nu le mai pot acorda atentia pe care o merita, am decis sa celebrez aceste piese printr-un shooting exclusiv, in spiritul initiativei Revival Of Tribal de a promova cultura vintage ca alternativa sustenabila la “fast fashion”, initiativa care incurajeaza expresivitatea vestimentara si glorifica unicitatea stilului personal, contribuind in acelasi timp la cresterea constientizarii implicatiilor productiei in masa asupra mediului si a responsabilizarii fiecareia dintre noi in privinta alegerilor pe care le facem. 

Detaliile despre produse se comunica in PM.

Photography: Anka Tiribeja Photo // @ankatiribejaphoto
Fashion Styling: Petra Paitici // @princessapetra

Location: Chaya Tea House

#PrincessaPetra x #RevivalOfTribal #GloryToTheHoly #Proph3ticJustice

Continue reading

Standard