Proph3tic Justice – Călătoria Eroului


13B92C45-71DC-4BCF-B7A6-777CB877FED7.jpeg
Sandro Botticelli – Pallas and the Centaur c. 1482

“Adevăratul eroism constă în a fi superior față de problemele vieții, în orice formă ne-ar provoca la luptă.”
– Napoleon Bonaparte

Călătoria eroului este o teorie dezvoltată de Joseph Campbell în cartea sa, Eroul cu o mie de chipuri, pe baza observației că miturile care au supraviețuit de-a lungul timpului au în comun aceeași structură, urmărind viața eroului care pleacă din lumea cunoscută, trece prin încercări și obstacole, ajunge la revelație/moarte și renaștere, obține Elixirul Vieții și în final se întoarce acasă cu acesta, pentru a imbunătăți viața sa și a semenilor săi. Călătoria inițiatică este prezentă și în basmele românești, Mircea Eliade abordând acest tipar prin prisma relațiilor dintre om și divin, în perspectiva destinului, (ne)inteligibilului, călătoria având o funcție sacră, fiind fie o călătorie inițiatică personală pentru cel ce o săvârșește, fie una destinată inițierii lumii (misionară), sau având dublul rost de inițiere a eroului, și prin aceasta, de exprimare a unor adevăruri superioare într-o formă accesibilă umanității.

“Tânărul, plin de admirație pentru un erou, nu își dă seama că singurul lucru pe care îl admiră este o proiecție a propriului suflet.“
– Ralph Waldo Emerson

Este de așteptat că fiecare călătorie să aibă într-o anumită măsură dublu rol, dar ceea ce face distincție între călătoriile inițiatice personale, misionare și cele complete este intenția și efectele sale.
Eroul poate fi orice persoană care își dedică viața unui scop mai mare decât el însuși, unui ideal tangibil, călătoria sa fiind marcată de etapele transformării Sinelui și, prin urmare, a întregii lumi.
Experiența inițiatică intervine atunci când eroul remarcă faptul că trăiește într-o lume obișnuită dar este măcinat de o neliniște, simțind că îi lipsește ceva ce nu poate explica. Acel ceva este satisfacția atingerii adevăratului său potențial și cunoașterea puterii personale.

Etapele descrise de Campbell în urma studiilor de mitologie comparată sunt în număr de șaptesprezece, debutând cu:

Chemarea spre Aventură – The Call to Adventure – eroul poate fie să accepte, fie să refuze chemarea, dacă nu este pregătit, aceasta fiind o etapă dificilă ce presupune desprinderea de comfortul siguranței și aventurarea în necunoscut. Câteodată chemarea este deghizată într-un șoc, care îl afectează profund pe erou, astfel încât să lase trecutul în urmă, alimentându-i curajul de a porni în misiune.

Refuzul Chemării – Refusal of The Call – de multe ori această chemare este refuzată din frică, comoditate sau obligații familiale, generând tristețe și frustrare.

Ajutor Supranatural – Supernatural Aid – odată ce eroul a decis să accepte chemarea la aventură (conștient sau nu), apare un ajutor neașteptat, supranatural, denumit “mentorul”.
Acest mentor este un Magician, care are puterea de a schimba realitatea anterioară a eroului cu una diferită, mai largă și mai profundă. Poate fi o persoană care îl va ghida în lumea necunoscută, o carte sau un articol.

Trecerea Pragului – Crossing the Threshold – acesta este momentul în care eroul trece fizic peste pragul dintre cele două lumi, înarmat cu încrederea de sine oferită de mentor, lăsând în urmă lumea cunoscută pentru a se aventura în necunoscut. În plan real, poate coincide cu un nou domeniu de activitate, o altă țară sau cultură, care solicită fie adaptarea, supraviețuirea, fie refuzul chemării sau întoarcerea în cunoscut, obișnuit, banal.

Înghițit de balenă – Belly of The Whale – reprezintă separarea finală de lumea cunoscută. Arată disponibilitatea eroului pentru Transformare. Din acest moment nu mai există cale de întoarcere.

Obstacole și Încercări – The Road of Trials – este o serie de teste, încercări și obstacole prin care eroul trebuie să treacă pentru a începe Transformarea, menite să îi dezvăluie aliații și inamicii, acesta având posibilitatea de a învăța cel mai mult despre necunoscutul în care s-a aventurat, despre cine îi este alături sau nu.

Întâlnirea cu Zeița Supremă – The Meeting with The Goddess – este punctul în care eroul simte o dragoste la fel de puternică, semnificativă și neconditionată cum doar un nou-născut simte pentru mama lui.

Femeia ca tentație – Woman as Temptress – această etapă se referă la toate tentațiile, materiale sau nu, care îl pot determina pe erou să abandoneze călătoria.

Împăcarea cu Zeul Suprem – Atonement with The Father – în acest punct eroul trebuie să îl confrunte pe cel care deține Puterea Supremă în viața lui (în multe mituri este figura tatălui). În plan personal, poate fi vorba despre credință și Dumnezeu/Creator.

Apoteoză – Apotheosis – moarte și renaștere (în spirit). Transformare. Iluminare. Acest moment este marcat de confruntarea cu umbra, cu întunericul, cu abisul sau cu cea mai mare frică. Abisul poate fi o depresie, un abandon, o ruptură emotională, o traumă din copilărie adânc înrădăcinată, pe care eroul a ascuns-o de sine. În povești și basme, abisul este momentul în care personajul negativ îl capturează pe erou și se pregătește să îl distrugă. Dar, exact cum lotusul ia naștere în cel mai negru noroi al lacului, tot așa, din adâncul întunericului spiritual ia naștere cea mai valoroasă lumină, ca cel mai strălucitor diamant care a stat ascuns milenii în adâncul pământului. Și așa cum un diamant apare pentru că asupra lui acționează pentru milioane de ani forțele cele mai teribile ale pământului, abilitatea cea mai valoroasă a eroului apare după intrarea în abis.

Elixirul Vieții – The Ultimate Boon – este ceea ce Eroul va obține în urma călătoriei lui, în plan simbolic elixirul fiind puterea sa spirituală sau dragostea necondiționată, forța cosmică ce alimentează viața. Toate etapele precedente l-au pregătit (și purificat) pentru atingerea acestui țel.

Refuzul de a se întoarce – Refusal of The Return – găsind Fericirea (Răspunsul Suprem, Iluminarea) în lumea necunoscută, Eroul nu prea dorește să se întoarcă în Lumea Obișnuită.

Zborul Magic – The Magic Flight – câteodată Eroul trebuie să evadeze cu Elixirul Vieții din lumea necunoscută. Poate să fie la fel de primejdios pe cât a fost drumul care l-a adus la el.

Ajutor de Întoarcere – Rescue from Without – dacă a fost cumva rănit (este în mod sigur obosit) pe drumul de întoarcere, Eroul s-ar putea să aibă nevoie de ajutor (supranatural) pentru a se întoarce în lumea sa.

Trecerea Pragului de Întoarcere – The Crossing of The Return Threshold – Eroul ajunge în Lumea Obișnuită, victorios, cu Elixirul Vieții. Acum trebuie să îl impartă cu semenii lui pentru a aduce bine și în viața lor.

Stăpânul a Două Lumi – Master of Two Worlds – obținerea echilibrului între material și spiritual, dar și între vechea lume și nouă lume.

Bucuria de a trăi – Freedom to Live – succesul i-a schimbat viața Eroului. A descoperit cine este el cu adevărat, iar acum trăieste în armonie, în iubire necondiționată față de sine și semenii săi, în starea de echilibru, împlinindu-și destinul.
Renunțând la Ego, eroul își desăvârșește călătoria inițiatică, dobândind pacea interioară, care îl determină doar “să fie”, fără să mai simtă nevoia de a demonstra nimic.

Momentul adevărului personal care marchează finalul călătoriei inițiatice personale este cel al succesului deplin, din acel moment eroul putându-și alege singur provocările, determinând desfășurarea acțiunii după propria voință, dar și călătoriile următoare, care vor urma același itinerariu, de aceasta dată fără frică.
În domeniul dezvoltării personale, călătoria pentru a aduce schimbări durabile este un demers eroic la nivel personal, iar asumarea riscului de a schimba modul de gândire și operare este cu adevărat admirabil. Susținut de cei din jur, eroul devine exemplul, un leader pentru cei care vor să se angajeze in călătoria eroului. Și pentru că avem nevoie de exemple, erou este întotdeauna fiecare dintre noi.

Încrederea în sine este esența eroismului.
– Ralph Waldo Emerson


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: